Rodičia, ak má ľúbite, nedovoľte mi všetko!

Štvrtok, 21.12.2023 sa stala v Českej republike obrovská tragédia. Mladý muž, ktorý už dlhšiu dobu avizoval...

Budovanie autokratického štátu všeobecne vo všetkých štátoch sveta

Profesor Stanfordskej univerzity v USA – v Main Quad – LARRY DIAMON je to analytik Hoowerovho inštitútu...

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Počas volieb do Európskeho parlamentu kandidujú rôzne politické strany a kandidáti, ktorí predstavujú širokú škálu...