1) Dodržiavať a ctiť si Ústavu SR, zákony a princípy právneho štátu.
2) Ochraňovať ľudské práva občanov Slovenska, chránené osoby – deti a dôchodcovia sú prioritou.
3) Ľudskú dôstojnosť a česť každého človeka, klásť na prvé miesto.
4) Svojou politickou kultúrou, založenou na čestnosti a slušnosti , udržiavať vysoké hodnotenie strany Spoločne občania Slovenska.
5) Rešpektovať názory a slobodu prejavu od iných organizácií a jednotlivcov v zmysle zákona.
6) Zabrániť pri rozhodovaní svojvoľnosti a riešiť všetky záležitosti v strane v tíme a s príslušnými predstaviteľmi.
7) Byť nápomocným pri odstraňovaní chaosu, strachu a neistoty občanov. Najmä nerozširovať dezinformácie.
8) Dodržiavať zákony pri výkone verejnej funkcie, poukázať na možný konflikt záujmov pri výkone služobných povinností.
9) Problémy nestačí len kritizovať, či poukazovať na chyby v spoločnosti, dôležité je predložiť riešenie problému, čo chceme a s ktorými ľuďmi.
10) Jednotlivec je povinný odmietnuť dary a výhody, ktoré by mohli znamenať korupciu. Dary je možné poskytovať len cez transparentný účet strany.