Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Počas volieb do Európskeho parlamentu kandidujú rôzne politické strany a kandidáti, ktorí predstavujú širokú škálu politických a ideologických názorov preto vás – SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA – vyzývame, nenechajte sa oklamať.

Blížiace sa voľby

Voľby do Európskeho parlamentu sa pomaly blížia a parlamentné strany pripravujú svojich kandidátov. Európsky parlament je jediná inštitúcia EÚ, ktorej členovia sú priamo volení občanmi. Má významnú úlohu pri tvorbe zákonov, rozpočtu a pri kontrole ďalších inštitúcií EÚ. Preto voľby do Európskeho parlamentu priamo ovplyvňujú politické smerovanie Únie.

Voľte s rozumom

Každá krajina má pridelený určitý počet poslancov na základe veľkosti svojej populácie, preto úprimne porozmýšľajte, koho pôjdete voliť. Hlavne sa nenechajte oklamať, pretože na kandidátke sú zapísaní aj poslanci Národnej rady. Poslanci, ktorí namiesto toho, aby plnili úlohy na svojom poste, chcú stále viac a viac. Našli si čas, aby pripravovali svoje kandidátky a venovali sa voľbám, ale zároveň sa sťažujú, koľko veľa majú povinností a musia preto rokovať dlho do noci.

Pilier demokracie

Voľby do Európskeho parlamentu sú jedinečnou príležitosťou pre občanov Európskej únie ovplyvniť politické smerovanie a rozhodovanie na európskej úrovni. Sú základným pilierom demokracie v EÚ a poskytujú občanom možnosť vyjadriť svoje názory a hodnoty. Zároveň predstavujú aj veľkú výzvu, keďže vyžadujú aktívnu účasť a zapojenie občanov do demokratického procesu.

Preto vás vyzývame, rozmýšľajte a voľte s rozumom, aby Slovensko napredovalo.