Číslo účtu

SK25 0900 0000 0052 0241 1417

BIC SWIFT KÓD
GIBASKBX

Prihláška do strany – postup

  1. Stiahnite si PDF súbor s prihláškou a vyplňte svoje údaje.
  2. Vyplnenú prihlášku odovzdajte osobne na sekretariáte, elektronicky na sekretariat@sosstrana.sk alebo odošlite na adresu Bajzova 2418/19, 010 01 Žilina
prihláška v pdf

Ďalšie informácie

  1. Podmienkou pre prijatie za člena strany je podpísanie desatora strany. 
  2. Tento dokument správania sa Vám dá podpísať príslušný funkcionár strany.
desatoro v pdf