Kontakty

Sekretariát

sekretariat@sosstrana.sk

Vedúci kancelárie
Viliam Groszman
+421 911 875 633

Kontakty pre regióny

Prešovský kraj
Ing. Eva Harzságy
+421 911 258 802

Košický kraj
Ali Kamberovič
+421 905 496 114

Humenné – okresný predseda
Zdeňek Novák
+421 914 222 809

Žilinský kraj
Róbert Winkler
+421 911 259 723

Žilina – okresný predseda
Róbert Winkler
+421 911 259 723

Čadca – okresný predseda
Ján Špaldoň
+421 915 817 716

Trnavský kraj
Ing. Miroslav Belansky
+421 902 861 511

Bratislavský kraj
PhDr. Ján Papuga, PhD.
+421 903 192 425

Banskobystrický kraj
Bc. Martina Kubárová
+421 910 462 854
kubarova@sosstrana.sk

Telefón

Generálna tajomníčka
+421 910 434 927

Podpredseda
+421 907 816 922

Adresa na doručovanie

Rosina 305
013 22 Rosina