Kontakty

Sekretariát

sekretariat@sosstrana.sk

Kontakt pre médiá

media@sosstrana.sk

Telefón

+421 910 434 927

Adresa na doručovanie

Viliam Groszman
Bajzova 2418/19
010 01 Žilina