Náš program

Je komplexný a zameriava sa na všetky časti infraštruktúry na Slovensku. Náš program pomáha celému spektru obyvateľov. Naša strana SOS – spoločne občania Slovenska Vám predstavuje naše priority.

Na dokončení webstránky stále pracujeme a programové ciele pre jednotlivé oblasti priebežne dopĺňame.

Viac info

Životná úroveň

zlepšenie životnej úrovne sos

– zlepšiť kvalitu života, okamžite zastaviť rast cien potravín, pohonných hmôt, energií, vody a služieb;
– sociálnu spravodlivosť posunúť na úroveň štátov v Európskej únii;

Zdravotníctvo

zdravotníctvo sos strana

– vytvoriť študijné podmienky pre uchádzačov o štúdium lekárstva v čo najvyššom počte, taktiež podporiť a rozšíriť kapacity pre uchádzačov o zdravotné sestry a iný zdravotný personál

– okamžite prijať zákon, aby sa študenti lekárstva povinne zaviazali zostať pracovať na Slovensku, čiže v krajine, ktorá financuje lekárske vysoké školy, minimálne 5 rokov

– modernizovať existujúce nemocnice a stavať nové

Doprava

– dobudovanie a prepojenie východného Slovenska s hlavným mestom a dobudovanie cestnej siete v jednotlivých regiónoch (Strečno, tunel Višňové..)

Poľnohospodárstvo

hospodárstvo

– podporiť malých farmárov, budovať sebestačnosť kvalitných domácich potravín, zamedziť rozpredávanie poľnohospodárskej pôdy

Školstvo

– skutočná a komplexná reforma školstva v rukách odborníkov pre pedagógov, žiakov, rodičov a celú špoločnosť

viac informácií

Podpora mladých rodín

SOS - podpora mladých rodín

– poskytnúť mladým rodinám bezúročné pôžičky, stavať nájomné byty;

Podpora seniorov

seniori sos

– zvýšenie ich životnej úrovne najmä prostredníctvom zvýšenia dôchodkov. Zvýšiť výšku minimálnych dôchodkov na 700€, budovanie zariadení pre seniorov, zvyšovanie kvality poskytovaných opatrovateľských služieb a zlepšenie pracovných a platových podmienok opatrovateliek;

Podpora podnikateľov a živnostníkov

SOS - podpora podnikateľov

– neuhradená faktúra = trestný čin, splatnosť faktúry 14 dní, maximálne 30 dní;

– finančná pomoc a stimuly pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov;

Zahraničná politika

SOS strana - zahraničná politika

– mať dobré vzťahy s východom aj západom, zahraničná politika musí vyjadrovať vzájomné partnerstvo a prospech pre obe strany, tiež vzájomne výhodné obchodné partnerstvo;

Životné prostredie

– okamžite zastaviť ničenie lesov prostredníctvom obrovského výrubu, výsadba nových stromov a čistiť lesy, podporovať a rozširovať všetky aktivity na ochranu ovzdušia, vody, pôdy;