Náš program

Je komplexný a zameriava sa na všetky časti infraštruktúry na Slovensku. Náš program pomáha celému spektru obyvateľov. Naša strana SOS – spoločne občania Slovenska Vám predstavuje naše priority.

Na dokončení webstránky stále pracujeme a programové ciele pre jednotlivé oblasti priebežne dopĺňame.

Viac info

Životná úroveň

zlepšenie životnej úrovne sos

– zlepšiť kvalitu života, okamžite zastaviť rast cien potravín, pohonných hmôt, elektriky, služieb
– sociálnu spravodlivosť posunúť na úroveň štátov v Európskej únii

Zdravotníctvo

zdravotníctvo sos strana

– vytvoriť študijné podmienky pre uchádzačov o štúdium lekárstva v čo najvyššom počte, taktiež podporiť a rozšíriť kapacity pre uchádzačov o zdravotné sestry a iný zdravotný personál

– okamžite prijať zákon, aby sa študenti lekárstva povinne zaviazali zostať pracovať na Slovensku, čiže v krajine, ktorá financuje lekárske vysoké školy, minimálne 5 rokov

– modernizovať existujúce nemocnice a stavať nové

Doprava

dobudovanie a prepojenie východného Slovenska s hlavným mestom a dobudovanie cestnej siete v jednotlivých regiónoch (Strečno, tunel Višňové..)

Poľnohospodárstvo

hospodárstvo

podporiť malých farmárov, budovať sebestačnosť kvalitných domácich potravín, zamedziť rozpredávanie poľnohospodárskej pôdy

Školstvo

modernizovať školstvo podľa fínskeho modelu, podporiť výučbu a motiváciu potrebných remesiel.

Podpora mladých rodín

SOS - podpora mladých rodín

poskytnúť mladým rodinám bezúročné pôžičky, stavať nájomné byty, zvýšiť prídavky na deti

Podpora seniorov

seniori sos

zvýšenie ich životnej úrovne najmä prostredníctvom zvýšenia dôchodkov. Zvýšiť výšku minimálnych dôchodkov na 700€, budovanie zariadení pre seniorov, zvyšovanie kvality poskytovaných opatrovateľských služieb a zlepšenie pracovných a platových podmienok opatrovateliek.

Podpora podnikateľov a živnostníkov

SOS - podpora podnikateľov

Neuhradená faktúra = trestný čin, splatnosť faktúry 14 dní, maximálne 30 dní.

finančná pomoc a stimuly pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov

Zahraničná politika

SOS strana - zahraničná politika

mať dobré vzťahy s východom aj západom, zahraničná politika musí vyjadrovať vzájomné partnerstvo a prospech pre obe strany, tiež vzájomne výhodné obchodné partnerstvo

Životné prostredie

okamžite zastaviť ničenie lesov prostredníctvom obrovského výrubu, výsadba nových stromov a čistiť lesy, podporovať a rozširovať všetky aktivity na ochranu ovzdušia, vody, pôdy