Budovanie autokratického štátu všeobecne vo všetkých štátoch sveta

Profesor Stanfordskej univerzity v USA – v Main Quad – LARRY DIAMON je to analytik Hoowerovho inštitútu na Stanfordskej univerzite – profesor politológie a sociológie ) popisuje všeobecne všetkých 12 prvkov budovania  autokratického ( samovládneho, diktátorského ) režimu.

SOS je budovaná ako strana občanov s úmyslom vytvoriť silný alternatívny blok a následne silný štát. Politická scéna je roztrieštená a politický systém treba zoceliť. V súčasnom stave  sa systém nedá udržať. Aj po nových voľbách sú občania opäť nespokojní. Protesty vyvoláva pokus vlády  ovládnuť všetky kontrolné mechanizmy v štáte. Rovnaký pokus by urobila vo vláde i opozícia. Obe strany sa pokúšajú o autokratický ( samovládny, diktátorský ) režim. Všetci vieme, čo znamená protest = NESMIEME MLČAŤ!

34 rokov sa na Slovensku buduje „chorá“ demokracia, samotní politici deštruujú piliere demokracie, nedokážu zadefinovať problémy, inštitúcie zlyhávajú. Za štandardné demokratické prvky sú zodpovední vrcholoví politici. Nezvládajú krízové situácie a hlboké problémy s astronomickou infláciou, migráciu, či vojnu na Ukrajine. Preváži fakt nestability, chaosu  a strachu.

 Ľudia štátnym inštitúciám nedôverujú a najnedôveryhodnejšie je súdnictvo.  Chaos v štáte zostáva bez kontrolných mechanizmov, nastalo oslabenie právneho štátu…. Všetci vrcholoví politici, ktorí boli dosadení do kontrolných mechanizmov, zlyhávajú.

Tvrdý vodca reaguje na aktuálnu situáciu  a keď preukáže dobrú rétoriku, občania mu opäť uveria. Napriek tomu, že si mnohí občania robia zúčtovanie činnosti politikov, nerozhodujú sa racionálne. Občan si hľadá pre rozhodovanie svoj vzorec. Potrebuje si nájsť spôsob voľby podľa toho, ako prežíva súčasný život. Spracúva emócie hnevu, apatie, či strachu. Fakt chaosu a hádok na politickej scéne riešia občania voľbou vedenia, ktoré im zabezpečí pokojný život.

Profesor Stanfordskej univerzity LARRY DIAMON popisuje všeobecne všetky prvky budovania  autokratického režimu:

1) démonizujte opozíciu, delegitimizujte ju…;

2) narušujte nezávislosť súdov;

3) podkopávajte nezávislé médiá, devastujte ich;

4) získajte kontrolu nad verejnoprávnymi médiami;

5) vykonávajte politický terorizmus;

6) útočte na mimovládne organizácie, potláčajte najmä protikorupčné mimovládne

    organizácie a vytvorte si svoju vlastnú občiansku spoločnosť, ktorá vás bude podporovať

    na základe pridelených štátnych dotácií;

7) zastrašte podnikateľov, aby sa vám podriadili, zvyšujte im daňovo odvodové zaťaženie,

    aby mali problém s prežitím a aby boli pred vami poslušní. Urobte bohatšími svojich

    politických kamarátov – biznismenov, ktorí sú úzko prepojení s vládnucou stranou a

    spoľahlivo ju podporujú;

8) Využite štátnu kontrolu nad zmluvami, úverovými tokmi a inými finančnými tokmi.

9) Rozšírte politickú kontrolu nad štátnou byrokraciou a bezpečnostným aparátom;

10) Využite štátny spravodajský aparát ako zbraň proti opozícií. (Boj o SIS, generálnu

      prokuratúru, štátnu prokuratúru, políciu….).

11) Zmeňte systém volebných obvodov, aby ste získali čo najväčšiu silu, získajte aj kontrolu

      nad volebnou správou.

12) Opakujte tieto kroky stále ráznejšie a silnejšie s viacerými a viacerými inštitúciami, kde

      sami budete venovať vedenie, kde zrušíte výberové konania, aby ste zastrašili ešte aj tých

      posledných, ktorí si trúfnu na kritiku.