Aktuality

SOS – Spoločne občania Slovenska – politická debata na Markíze

SOS – Spoločne občania Slovenska na RTVS – voľte číslo 4.

Sme štít pre občana – voľte číslo 4.

Oslavy SNP vo Zvolene – voľte číslo 4.

Medzi ľuďmi – voľte číslo 4.

Pokoj, stabilita a prosperita pre každého občana.

Akcia v Bratislave

Nezaplatená faktúra trestný čin ! Za tým budeme stať !