Odborný tím pre seniorov

Náš tím

Mária Pekariková Spoločne občania Slovenska

Mgr. Mária Pekariková
seniori

Milí naši seniori!
Ľudia sa boja, že všetko stratia, tak mlčia!
A nakoniec všetko stratia, pretože mlčali!
Zdravý rozum v súčasnosti nie je dar, ale trest, pretože sa musíme vysporiadať s ľuďmi, ktorí ho nemajú!
Šťastie je, keď nemusíš ísť do lekárne, pretože ťa nič nebolí,
keď prechádzaš okolo obchodu a nemusíš doň vstúpiť, pretože všetko máš,
a ideš domov, pretože ťa tam niekto čaká!
 
Štát je povinný sa o svojich občanov starať! Vďaka našim dôchodcom bola vybudovaná naša vlasť. Dôchodcovia vybudovali pre nás túto krajinu. Udržiavali tradície a chránili svoje rodiny. Vychovali nás. Bojovali za našu slobodu Máme cesty, nemocnice, školy, elektrárne a všetko, na čo sa okolo pozriete. Zaslúžite si našu pozornosť a starostlivosť. Preto my chceme zvyšovať kvalitu života seniorov a znevýhodnených občanov!
Vážení dôchodcovia! Boli ste výborní technici, športovci, vybudovali ste jeden z najlepších priemyslov na svete, kvalitné zdravotníctvo, sofistikované školstvo. Z 3.500 odborov ste ich prevádzkovali 1.800. To nemal nikto vo svete! Boli sme ako štát top! TOP vo výrobe potravín, liekov, skla, porcelánu, piva, zbraní, až po jadrové elektrárne!
Mali sme sociálne istoty a takú devízu mal iba málokto! Čo sa nám však za ostatných 34 rokov podarilo, to sa nepodarilo veru ani minulému režimu!
 Úplne sme anulovali úspechy, ktoré ste vy v minulosti dosiahli;
 Dnes sme len skladiskom a lacnou pracovnou silou, pretože sme zrušili takmer 800 štátnych podnikov;
 Vláda nás vedie do biedy a chudoby, niektorým dôchodcom zostáva na stravu 2 -3 eurá na deň;
 Chcú nám zvýšiť elektrinu, plyn a všetky ostatné poplatky;
Posledné roky, ktoré boli poznačené pandémiou, vysokou infláciou, vojnou na Ukrajine a následne aj energetickou krízou, spôsobili ťažkú finančnú situáciu nejednému dôchodcovi. Vláda rozdávala plným priehrštím, ale na nesprávnych miestach. Preferovaní boli migranti, všetko dostali zdarma z našich peňazí. Vláda pozabudla pritom na dôchodcov, chorých a slabých, na to, aký vplyv budú mať tieto populárne štedré opatrenia na ďalší vývoj našej krajiny a hlavne na rozpočet verejných financií. Verejné financie sú rozbité!
Použili svoj vírus ako nástroj dôchodcovskej reformy! Kombinovali vakcínu s odlúčením od rodiny a tak sa mnohých z nás zbavili. Peniaze, ktoré na dôchodcoch ušetrili, vždy následne rozkradli! Dnes dôchodcovia žijú mnohokrát v pohŕdaní a na okraji spoločnosti.
Stále častejšie počúvame, že štát nebude mať peniaze pre ľudí, ktorí celý život pracovali! Ale nikdy sme nepočuli, že nebudeme mať peniaze na sociálne dávky pre tých, ktorí nikdy nepracovali! Dnes je taký stav, že na Slovensku reálne hrozí bankrot. Najväčšie následky to bude mať na dôchodcov.
Odpracované roky a šediny dôchodcov ostali na poslednom mieste, zametajú s nimi. Už ich nepotrebujú, sú vlastne politickou príťažou. K dôchodcom sa správajú a vyjadrujú pohrdlivo. Na Slovensku už veľa ľudí zakúša biedu. Nie chudobu, ale skutočnú biedu. Tá je príčinou nezdravého životného štýlu a následne mnohých ochorení.
Naši politici namiesto riešenia chudoby a zdražovania, v médiách debatujú len o zbraniach dodávaných na Ukrajinu, nechutných sexuálnych deviáciách a kde akých oplzlých a prihlúplych, neaktuálnych témach. Dokonca sa nájdu aj takí, ktorí si myslia, že starí ľudia majú dôchodky privysoké.
Odkaz pre mladé generácie:
Dôchodok nie je milodar! Je to odmena za celoživotnú prácu vykonanú pre nasledujúce generácie! Vďaka dôchodcom máme byty, cesty, železnice, nemocnice, školy, elektrárne a všetko to, čo vám slúži doteraz! Vy ste si zatiaľ nič nevybudovali a to naše, čo sme vám vybudovali, treba už rekonštruovať!