Odborný tím pre obranu

„Obrana vlasti, jej celistvosti je u mňa vecou cti.“

Ing. Miroslav Belansky
obrana

Svoj profesný život v Ozbrojených silách som začal už vo svojich 14-tich rokoch. Obrana vlasti, jej celistvosti a nezávislosti bola a je u mňa vecou cti. Službe vlasti som primárne obetoval celý svoj kariérny život. Ani po odchode do výsluhového dôchodku mi osud Ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len OSSR) však nie je ľahostajný. Počas aktívneho pôsobenia v “armáde” som zažil nespočetné množstvo reorganizácií, transformácií, zmenu smerovania ale i mýľnikov, ktoré (nielen pozitívne) formovali naše OS SR. Nie je tajomstvom a už vôbec nie vojenským, že svet sa vyvíja vo všetkých oblastiach. Vývoj nových technológií ovplyvňuje náš život vo všetkých odvetviach nášho života. Inak tomu nie je ani vo vojenskej oblasti. Dalo by sa doslova povedať , že prechod z analógového do digitálneho sveta bol revolučný aj vo vývoji vojenskej techniky. Ani “armáda” a jej vybavenie nesmie zaspať na “vavrínoch”. Z úspechov minulých generácií sa dá žiť len do určitého času. Nemenia sa však len technológie. V globále sa mení celý svet. Z časti je to ovplyňované zahraničnou politikou “veľkých hráčov” ich mocenskými záujmami a s tým súvisiacimi zmenami v krajinách tzv. tretieho sveta.
Z môjho pohľadu musí byť postavená obrana vlasti na týchto piatich základných pilieroch.
1. Vyvážená zahraničná politika vo vzťahu k najbližším susedom a dobré vzťahy so všetkými, ktorí stoja o našu priazeň.
 
2. Spravodajské a diplomatické pôsobenie v zahraničí.
 
3. Moderné manévrovateľné a dobre vycvičené ozbrojené sily.
 
4. Vlastenectvo a patriotizmus vlastných občanov (výchova od útleho detstva láske k vlasti a jej hodnotám)
 
5. Ekonomika ktorá je v prípade potreby schopná všestranne podporiť národné záujmy.
 
Súčasne prebiehajúce konflikty vo svete nám veľa napovedajú a preto musíme pristupovať k obrane s rešpektom. Mali by byť pre nás poučením ako sa pripravovať , ako sa mení stratégia vojenského zmýšľania a taktiež taktika na najnižších stupňoch. Každý vojenský stratég už dávno vie, že obrana územnej celistvosti a získanie prevahy nad potencionálnym protivníkom sa presunula najmä do vzduchu. Prevaha vo “vzdušnom priestore” veľmi pomáha pozemným jednotkám v uľahčení postupu. Ani ten najlepší vojenský stratég by však pár desaťročí nazad nepredpokladal že vývoj technológií pôjde práve v tejto oblasti tak dopredu. Dnes môžeme vidieť hromadné používanie bezpilotných prostriedkov vrátane dronov riadených na diaľku z bezpečných vzdialeností s ohromnou ničivou silou.
Niekto múdry kedysi povedal, že neutralita je najdrahší spôsob vlastnej obrany. Kolektívny model obrany však so sebou prináša výhody aj nevýhody.
 
Starí ľudia zvykli hovorievať aj: Spolky čertove voľky, alebo Koho chleba ješ, toho pieseň spievaj !
Práve zahraničnou politikou členov uskupenia by sme sa nemali nechať zatiahnuť do konfliktov, ktoré sú ich mocenskými záujmami a nás sa netýkajú alebo máme iné zahranično-politický názor. Svet, ak chceme žiť v mieri, už nesmie byť viac polarizovaný. Práve naopak dobrá spolupráca vo všetkých oblastiach života by mala byť základom pre mierové urovnávanie sporov, rešpektovanie rozhodnutí medzinárodných organizácii, medzinárodných tribunálov ale ak je to potrebné aj právo veta tých najslabších.
 
Armáda by tu mala byť najmä pre ľudí. V čase ohrozenia ale i v mieri. Bezpečnostné hrozby sú jasne definované v obrannej stratégii. Medzi základné zákony patrí Zákon o obrane Slovenskej republiky a zákon o ozbrojených silách.
Aj tieto dokumenty sa vyvíjajú a aktualizujú v súlade s potrebami. Je nevyhnutné brať do úvahy podmienky v ktorých prichádza k použitiu OS SR. Hrozba terorizmu, kybernetických útokov, prírodných katastrof a pohrôm , hromadnej migrácie ľudí, pandémií atď.
Záverom chcem podotknúť, že mier nie je zadarmo bez úsilia. Ak chceme žiť v mieri musíme preto urobiť všetko a v prípade potreby tomu všetko aj podriadiť.

Členovia tímu

Eva Révayová

Ing. Eva Adriana Révayová, MBA.
obrana