Úvodné slová k sviatkom

Vianočný čas so Spoločne občania Slovenska

Blížia sa nám  sviatky pokoja a radosti  a tak ich chceli občania Slovenska aj prežiť. V mieri, viere, nádeji a v láske….Podľa adventných zvyklostí! Všetci máme tendenciu skresľovať a vidieť situáciu riešiteľne. Zmeňme však svoje myslenie, odložme všetky negatívne vlastnosti: pýchu, nenávisť, nelásku, ohováranie, lenivosť, návykové látky, lakomosť, ľahostajnosť, egoizmus, pornografiu, neodpúšťanie, nestriedmosť, závisť, násilie, klamstvo. POTREBUJEME: ohľaduplnosť, slušnosť, toleranciu, vzájomnú úctu, lásku k blížnym, rešpekt, prijatie, úctu.

Nespôsobujme si už ďalšie rany! Zachovajme si svoju hrdosť a dôstojnosť.

Nikto nech netúži po tom, aby mal len úspech! Každý nech túži po tom, aby jeho práca mala hodnotu ( Albert Einstein ). Rešpekt je pre tých, ktorí si ho zaslúžia, nie pre tých, ktorí sa ho domáhajú!

V živote musí každý z nás mať tri veci:

1) Pokoru, aby si sa necítil nadradený

2) Odvahu, čeliť akejkoľvek situácií

3) Múdrosť, byť ticho tvárou v tvár hlúposti niektorých ľudí.

Pretože najvzácnejšie na človeku je:

– srdce plné lásky;

– ucho ochotné počúvať

– ruka pripravená pomôcť.

Slúžiť a pomáhať občanom, sú vlastnosti vznešených ľudí! Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád!

Buď dobrým človekom, ale nikdy nestrácaj čas tým, aby si to musel dokazovať!

Tí, ktorí majú oči otvorené, vidia! Tí, ktorí ich chcú mať zatvorené, tak ich kvôli tebe neotvoria!

 

Vážení občania, úprimnosť je veľmi drahý a vzácny dar a preto ju nemôžete očakávať od lacných ľudí. A tak je to aj s našimi politikmi. Na základe predvolebných sľubov opäť dostali mandát od občanov a opäť sklamali. Obe strany parlamentu. Všetci poslanci sa prispôsobili divadlu, ktoré na pracovisku posledné roky predvádzajú. Opäť riešia svoje súkromné záležitosti a na občanov zase zabudli. Akútne sa riešia vládne problémy, nie ceny potravín a zdravotníctvo pre občanov. A občania zase zabudli, že každý z tých, čo sa prezentovali na plagátoch, sa chce len dostať na dobre platenú parlamentnú stoličku a veľmi neuvažuje o riešení problémov občanov. Nikto z nich neprejavil úprimnú snahu pomôcť ľuďom v tejto ťažkej dobe. Treba vymyslieť niečo, čo sťaží život našim politikom ROVNAKO, ako oni sťažujú život nám! Pretože mnohí z nás sú schopní sa ochotne podriadiť príkazom klamárom a ešte si myslieť, že sú cnostnejší ako tí, ktorí sa takýmto nezmyselným rozkazom postavia na odpor. Čas sa nikdy nevráti, aby sme napravili svoje chyby. Ale môžeme začať premýšľať, aby sme ich už neopakovali.

 

Ľudia si vôbec neuvedomujú, ako ťažko sa hovorí pravda svetu plnému ľudí, ktorí nevedia, že žijú v klamstve! ( Edward Snowden). Sme svedkami rozkladu našej spoločnosti priamo pred našimi očami. Naším problémom nie je poslušnosť, my poslúchame. My musíme naopak  prejaviť občiansku neposlušnosť. Netreba zabúdať na vyhlásenie, že: „Nikdy sa nezahrávaj s človekom, ktorý nemá čo stratiť. Pretože keď stratil všetko, stratil aj strach!“