Pripomíname si symbol odporu voči fašizmu – SNP

V auguste 1944 sa v Banskej Bystrici zhromaždili protifašistické sily z rôznych politických a ideologických skupín, vrátane komunistov, demokratov a vojakov. Cieľom bolo odstrániť pronacistickú vládu a pripojiť sa k postupujúcim sovietskym a československým jednotkám, ktoré sa blížili z východu. A tak každoročne spomíname na Slovenské národné povstanie.

Oslavy SNP

Každoročne sa na Slovensku konajú oslavy SNP, pripomínajúc si odvahu a obete tých, ktorí sa zapojili do povstania. My sme sa v nedeľu 5.5. 2024 SPOLOČNE stretli a uctili si pamiatku na Polome v Žiline. Ako OBČANIA SLOVENSKA si vážime históriu, pripomíname si ju a nechceme, aby sa opakovala. SNP sa stalo symbolom boja za slobodu a demokraciu a jeden zo základných pilierov povojnovej československej identity, a taktiež našich.

SOS spomína na Slovenské národné povstanie

Vláda nášho ľudu, ktorá háji ľudské práva a slobody, je dôležitá pre šťastný život občanov. Vláda, ktorá je neovplyvnená korupciou a nezmyselnou totalitnou ideológiou. Aj napriek historickému potlačeniu, SNP zanechalo hlboký a trvalý vplyv na slovenskú spoločnosť, politiku a národnú identitu. Tento duch odporu inšpiruje aj dnes a pripomína, že je dôležité postaviť sa nespravodlivosti a tyranii. Preto je tu aj naša strana, ktorá dozerá na politické dianie na Slovensku: SOS – Politická strana pre každého občana a s našimi kandidátmi kandidujeme do Európskeho parlamentu: Andrej Krajíček, Ing. Stanislav Babic a Róbert Winkler.

SNP dnes

V dnešnom svete, kde sa často stretávame s výzvami pre demokraciu a ľudské práva, odkaz SNP je mimoriadne dôležitý. Povstanie pripomína, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou a že je potrebné za ne bojovať a chrániť ich. Udalosti SNP sú tiež varovaním pred extrémizmom a nenávisťou. Jeho odkaz žije dodnes a je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej histórie a kultúry.