Plačúce Lesy

Dokedy si budeme ničiť naše lesy našu prírodu? Naše národné hrdé, krásne bohatstvo? Naši otcovia, naši dedovia sa musia v hroboch obracať.
Každý, kto sa vyberie na zdravotnú turistiku do našich lesov načerpať energiu, ostáva v nemom úžase – kde bola včera krásna príroda, dnes je veľké rúbanisko. S obrovským rozrytým terénom, kopou konárov a cestou ako na tankodrome. Ťažká technika strojov v rozmočenom teréne, dokonalé dielo skazy. Pôda úplne zničená. Potom sa čudujeme, že aj zvieratá, ktoré tam žijú, majú narušený biorytmus. Potom sú podráždené, hladné a napadnú aj človeka. Ničíme všetko, čo nám prinášalo zdravie a prosperitu. Drevo sa odváža ako guľatina do zahraničia. Žiadne výrobky ako napríklad dosky, hranoly, atď. Vláda sa vymenila, ale devastácia našich lesov pokračuje.

Pýtame sa dokedy? Kedy nastúpi zdravý rozum? Zastavme toto nezmyselné ničenie!

SOS – Spoločne Občania Slovenska vyzýva k náprave!