Pietny akt 78. výročia usmrtenia bojovníkov proti fašizmu

Dňa 16. 1. 2023 sme sa zúčastnili pietneho aktu 78. výročia usmrtenia bojovníkov proti fašizmu pri Pamätníku nemeckých represálií v lesoparku Chrasť v Žiline. Naše občianske združenie si váži národné obete a bude si ich vždy pripomínať, aby sa na ne nikdy nezabudlo!

Galéria