Odborné prednášky profesora Staneka

Spoločenstvo národniarov Slovenska sa zúčastňuje odborných prednášok profesora Staneka.

Spoločenstvo národniarov Slovenska sa zúčastňuje odborných prednášok profesora Staneka, ktoré nám osvetľujú veľa vecí ohľadne fungovania dnešnej spoločnosti, o politike i ekonomike.