Andrejove výčiny

Andrej Danko je podpredsedom parlamentu. Dňa 14.1.2024 absolvoval jazdu skúšobným vozidlom. V Petržalke večer havaroval – narazil do semaforu, ale z miesta nehody ušiel ( alebo odišiel? ). Sadol do auta a zaparkoval doma v garáži. Policajtov k jeho garáži nasmerovala olejová škvrna.

Nebudem komentovať všetky tie nenávistné poznámky okolo tejto udalosti. Zamerajme sa na slovenskú zákonnosť.

V právnom štáte platí pre všetkých zásada rovnosti pred zákonom. Zákon však priznáva niektorým skupinám osôb určité privilégia ( imunity a výsady ) v trestnom konaní.

Na Slovensku platí hmotnoprávna exempcia, ktorá znamená, že osoby vyňaté z pôsobnosti trestného zákona sú celkom alebo sčasti beztrestné. Imunita je v zásade trvalá, čiže pôsobí aj po tom, keď dôvody na imunitu pominuli.

Procesná exempcia znamená NESTÍHATEĽNOSŤ . To znamená, že orgány činné v trestnom konaní sú obmedzené v možnosti tieto osoby stíhať ako obvinených. Spravidla má prechodnú povahu a existuje iba v čase, v ktorom trvajú dôvody.

IMUNITA v užšom slova zmysle znamená, že osoba  nemôže byť stíhaná, ani pozbavená osobnej slobody bez súhlasu príslušného orgánu. Výnimkou  je iba skutočnosť, ak bola osoba pristihnutá pri čine.

Ústavnoprávna teória v rámci imunity v širšom slova zmysle rozlišuje IMUNITU ( vonkajšia stránka procesnej exempcie ) a INDEMNITU ( vnútorná stránka procesnej exempcie ). Indemnita znamená nepostihnuteľnosť za prejavy, názory a hlasovanie pri výkone funkcie. Doktrinálna definícia: Je úmyselné neposkytnutie potrebných listín a iných predmetov, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz, utajenie alebo skrytie dôkazov pred ďalšími osobami.

V zmysle uvedeného právneho zdôvodnenia považujeme všetky tie odpovede, sľuby a prejavené emócie, ktoré média a rôzni politickí činitelia poskytujú, len za divadlo a odpútanie pozornosti. Predseda parlamentu dobre vedel, že musí utiecť, aby nebol pristihnutý pri čine. Teraz je už na neho zákon krátky!

Môžeme len dúfať, vyvodí sám osobnú zodpovednosť a vzdá sa svojej funkcie!