Andrej Krajíček

Vážení občania Slovenskej Republiky a milí priatelia.
Moje meno je Andrej Krajíček, pochádzam zo Žiliny a venujem sa podnikaniu v stavebníctve a športovej oblasti. Moje rozhodnutie kandidovať do Európskeho parlamentu nebolo ľahké, no situácia, s akou sa posledné roky stretávame na Slovensku, ma presvedčila, že chcem niečo urobiť pre to, aby sa Slovákom žilo lepšie a aby Slovenská republika prekvitala aj v rámci Európy. Len nedávno sme oslávili dvadsiate výročie vstupu do Európskej únie.
Európska únia však už nie je tou organizáciou, akou bola na začiatku – hospodárska, ekonomická, pomáhajúca…
Táto organizácia 28. štátov Európy nám dnes rozkazuje vo všetkom. Únia bola založená s cieľom byť európske hospodárske spoločenstvo, ktoré malo pomáhať slabším krajinám dostať sa na úroveň západných štátov.
Dnes nám však diktuje v každom smere. Výhody ako spoločná mena a otvorené hranice boli pre každého lákadlom, avšak nesmieme dopustiť zrušenie práva veta a hoci sme malý štát, musíme presadzovať svoje záujmy.

Som národne cítiaci a vážim si naše tradície.

Som Slovák a na  Slovensko som právom hrdý. Máme bohatú históriu, ľudové zvyky a folklór, ktorý čerpá z bohatých tradícií a kultúry.
 Žiadna iná európska krajina nemá tak silné a rozmanité ľudové tradície ako slovenský folklór.
 Aj preto si Slovensko zaslúži svoje významné postavenie v rámci Európy.
Ako podnikateľ chcem zabojovať za to, aby sa živnostníkom, malým a stredným podnikateľom nehádzali polená pod nohy. V oblasti športu chcem presadiť mnoho myšlienok. Mladí ľudia a deti dnes nemajú dostatok pohybu. Ako sa hovorí: športom a stravou ku zdraviu a v tomto smere chcem docieliť, aby sa na Slovensko nedovážali nekvalitné potraviny ako  ovocie, zelenina, mäso… Mám mnohé skúsenosti z mojej práce, veľa cestujem do zahraničia a v mnohých krajinách vidím, aký rozdiel je v kvalite potravín u nás a napríklad v Nemecku alebo Francúzsku.
Chcem apelovať na ľudí, aby mladých a malé deti nabádali k športu a zdravému životnému štýlu.
 
V Európskom parlamente za našu stranu SOS budeme trvať na zachovaní práva veta vo všetkých oblastiach týkajúcich sa Slovenskej republiky
 
•⁠  ⁠⁠odmietame migračnú politiku na úkor vlastných občanov (problémy migrácie je nutné riešiť v krajine ich vzniku)
•⁠  ⁠⁠odmietame diktát zo strany EÚ v oblastiach gender ideológie, kultúry, poľnohospodárstva, obrany…
•⁠  ⁠⁠odmietame akékoľvek nariadenia bez predchádzajúceho schválenia Slovenskou republikou
•⁠  ⁠⁠požadujeme zjednotenie dotácií pre poľnohospodárov v rámci celej EÚ k zabráneniu exportu a importu na úkor domácej výroby
•⁠  ⁠⁠žiadame zjednotiť a sprísniť normy kvality výroby potravín.