79. výročie Ukončenia II. svetovej vojny

Vážení spoluobčania, milí priatelia, sympatizanti a členovia strany SOS,

v tomto roku si opäť pripomíname výročie ukončenia najkrvavejšej udalosti v novodobých dejinách ľudstva, II. svetovej vojny. Je tomu už 79 rokov, čo je dnes obdobie jedného ľudského života. Už takmer 8 dekád si pripomíname zbytočne stratené ľudské životy, utrpenie vtedajšej doby, materiálne straty a pre preživších aj rany na duši, ktoré sa len veľmi ťažko hoja. Pre väčšinu z nás, ktorí od narodenia žijeme v mieri by malo byť toto výročie mementom úcty, vďaky, zamyslenia….

Nájdu sa však aj našom okolí ľudia, ktorí spochybňujú fakty histórie, alebo naopak si ju vykladajú po svojom. Priatelia nikdy nesmieme zabudnúť na hrdinské činy a stratené životy našich osloboditeľov a to bez ohľadu nato, čo sa práve deje kdekoľvek vo svete. Históriu zmeniť nemôžeme. Môžeme sa z nej len poučiť. Strana SOS si práve z tohto dôvodu zvolila miesto konania posledného predsedníctva v dejisku odporu voči fašizmu v Banskej Bystrici. Pri pamätníku sme si krátkou spomienkou uctili padlých Červenej armády a ostatných víťazných národností a taktiež domáceho odboja. Musíme mať neustále na pamäti, že položili svoje životy za našu mierovú budúcnosť. A za to im bez ohľadu na súčasné dianie patrí veľké Ďakujeme.

Nech je pre nás aj toto výročie poučením do budúcnosti. Na záver uvediem výrok arm. generála Ludvíka Svobodu:

Nikdy nezabudneme, ako ľahko sme slobodu stratili a ako ťažko, za cenu akého veľkého úsilia a veľkých obetí nášho a najmä sovietskeho ľudu sme ju dobýjali späť…