30. výročie behu 5. pluku špeciálneho určenia na počesť Jozefa Gabčíka

Pri príležitosti 82. výročia vykonania atentátu na Reinharda Heydricha, ktorý bol vykonaný 27. mája 1942, je tu 30. výročie behu 5. pluku špeciálneho určenia na počesť Jozefa Gabčíka.
 
Genmjr. in memoriam Jozef Gabčík bol (8.4.1912 – 18.6.1942) slovenský vojak pôsobiaci v exilovej česko-slovenskej armáde, ktorý bol účastníkom operácie Anthropoid – atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha.
 
Po špeciálnom výsadkárskom a spravodajskom výcviku bol v noci z 28. na 29. decembra 1941 s členmi skupiny Silver A a Silver B (ktoré mali rôzne úlohy) lietadlom Royal Air Force Handley Page Halifax 138. perute o 22:00 vysadený 10 km od Prahy na území protektorátu Čechy a Morava. Jeho úlohou bolo vykonať operáciu Anthropoid – atentát na najdôležitejšieho muža Hitlerovej vraždiacej mašinérie SS, zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha, nazývaného aj katom českého národa.
 
27.⁠ ⁠mája 1942 o 10:30 sa Heydrich viezol zo svojho sídla na zámku v Panenských Břežanoch na Hradčany. Jozef Gabčík a Ján Kubiš čakali na Kirchmayerovej ulici (dnešná Zenklova) pri zastávke električiek asi 250 metrov od nemocnice Bulovka (Praha 8-Libeň) smerom na Thomayerove sady. Valčík stál asi 100 metrov severne a mal ich upozorniť, keď sa auto priblíži. Heydrich podľahol na následky zranení po atentáte 4.6.1942.
Po atentáte sa parašutisti ukrývali v pražskom kostole sv. Cyrila a Metoda až do 18.6.1942, kde ich čakal nerovný a zároveň aj posledný boj.
 
Po zrade, 7 našich hrdinov bojovalo proti viac ako stonásobnej presile, kde proti našim 7 československým hrdinom vtedy stálo skoro 800 nemeckých vojakov a to konkrétne príslušníkov strážneho práporu SS Prag, Waffen-SS (Ersatz-Bataillon SS Deutschland), ktorých bolo 757 a zvyšok tvorilo GESTAPO. Ráno o 4:15 hod obkľúčilo gestapo kostol a celé okolie uzavreli. 
 
Na chór kostola odišiel veliteľ parašutistov Adolf Opálka spolu s Janom Kubišom a Josefom Bublíkom. Boj trval viac ako dve hodiny. Odpor týchto mužov bol zlomený po tom, čo im došlo strelivo a Nemci sa ich snažili dostať pomocou ručných granátov. Opálka a Bublík, hoci zranení výbuchmi granátov, ešte stačili ukončiť svoje životy výstrelmi do spánku, hoci Bublík zomrel až pri prevoze do nemocnice. Kubiš tiež zomrel v sanitke, keď po výbuchu granátu upadol do bezvedomia. Kvôli identifikácii boli potom telá parašutistov privezené späť ku kostolu.
 
Vydržali bojovať proti obrovskej presile celkovo 7 hodín. Nemeckí vojaci prenikli dovnútra a zatlačili ostatných parašutistov do krypty. Po niekoľkých neúspešných pokusoch obsadiť ju, s pomocou pražských hasičov začali do krypty vháňať vodu a dusivé plyny.
 
Ostatní štyria parašutisti, Jozef Gabčík, Jaroslav Švarc, Jan Hrubý a Josef Valčík, sledovali boj svojich kolegov v krypte kostola. Rovnako bojovali kým im nedošlo strelivo, aby sa vyhli zajatiu, zvolili si smrť vlastnou rukou.
 
Pravoslávny biskup Gorazd II., vlastným menom Matěj Pavlík, ktorý na seba zobral zodpovednosť za ukrývanie výsadkárov v chráme, a ďalší dvaja duchovní boli zatknutí, mučení a popravení.
 
Bol to hrdinský čin československého odboja, ktorý sa významne zapísal do dejín 2. svetovej vojny a bol považovaný aj za najhrdinskejší čin voči fašistickým pohlavárom počas celej 2.svetovej vojny.
 
„Mesiac po atentáte odstúpili Briti a Francúzi od Mníchovskej dohody, čím došlo k zabezpečeniu znovuobnovenia Československa v jeho pôvodných hraniciach, s výnimkou Podkarpatskej Rusi.“
 
Po odvážnom Slovákovi naša armáda premenovala elitnú bojovú jednotku výsadkárov na 5. pluk špeciálneho určenia – Žilinský pluk Jozefa Gabčíka.
Jozef Gabčík bol jeden z našich najväčších slovenský hrdinov počas 2.svetovej vojny. Vždy si musíme pripomínať tých, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu.
 
Strana Spoločne občania Slovenska svojou účasťou  podporuje aj takéto podujatia.