Podporte nás

Zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach jasne definuje a limituje akým spôsobom môžu byť politické strany a hnutia financované. V prípade, že darca v zmysle zákona nemôže poskytnúť dar polickej strane alebo politickému hnutiu, alebo dar pošle v rozpore so zákonom, sme povinní mu tento dar vrátiť. Hodnota daru od jedného darcu v kalendárnom roku môže byť maximálne 300.000€

Naša politická činnosť je financovaná výlučne z príspevkov od našich členov a sympatizantov. Ďakujeme každému, kto je ochotný podporiť našu prácu slušným a legálnym spôsobom cez oficiálny finančný príspevok.

Ak nám chcete darovať,alebo nás podporiť finančne, tak pošlite prostredníctvom bankového prevodu na transparentný účet

SK25 0900 0000 0052 0241 1417

Pozor: Do poznámky treba zadať, že ide o dar.

Sme nová strana, ktorá bojuje za občanov Slovenska a chod našej práce je platený z vlastných zdrojov, preto ak nás chcete podporiť, tak budeme veľmi radi. Váš dar využijeme na našu každodennú prácu a chod strany.

Detaily