Tri pohľady na gender ideológiu pretláčanú na Slovensku

Tri pohľady na transgender ideológiu – vedecký, právny aj teologický sa zhodujú: Je nebezpečná

Transgender hnutie je založené na znepokojujúcej gender ideológii, ktorá popiera základné fakty o ľudských bytostiach. Ale popieranie základných skutočností, ako je vzťah medzi pohlavím človeka a jeho biologickým pohlavím, tento fakt nijako nezmení.

Namiesto toho jednoducho podporuje počiatočnú formu nesúladu, zvyčajne u tých, ktorí sú už zraniteľní alebo zápasia. Hovorí tým, ktorí zažívajú rodovú dysfóriu, že ich telá súvisia s ich identitou. Vytvára rozpor medzi tým, ako jednotlivci myslia a cítia a kým v skutočnosti sú. Ale na rozdiel od škodlivej a deštruktívnej ideológie transgenderizmu, teológia Písma (nehovoriac o biologickej vede) ponúka oveľa lepší rámec pre pochopenie nás samých a našej sexuality.

S blížiacimi sa voľbami sa najmä liberálne a progresívne strany chopili aj tejto nebezpečnej agendy, súc ju sami označujú za pokrokovú a ľudskoprávnu dimenziu a snažia sa ideologické experimentálne dogmy gender agendy, vrátane transrodovej ideológie, pretlačiť nielen do vzdelávacieho, ale aj justičného systému Slovenskej republiky.

Oboznámme sa preto s tromi  pohľadmi na túto deštrukčnú ideológiu, ktorej fanatickí aktivisti vnucujú vysoko subjektívny a nesúrodý svetonázor a tvrdia, že na biológii a tele vôbec nezáleží a na oponentov hádžu rôzne difamačné nálepky. Azda najďalej v drzosti zašla feministická filozofka Judith Butlerová, ktorá označila hnutia „protirodovej ideológie“ za „fašistický trend“.

Opačný názor ako Butlerová však majú dve francúzske feministky, ktoré spustili platformu „Femelliste“, aby do verejnej diskusie vniesli „hlasy žien, ktoré sa neodvážia postaviť proti transgenderizmu“. Transgender ideológia je podľa nich pre mládež nebezpečná, pretože popiera biologickú realitu.

Dora Moutotová a Marguerite Sternová vidia pred sebou obraz búrky: transgender ideológiu. „Je to politický projekt aktivistov, ktorí nie sú nevyhnutne všetci transsexuáli, a ktorý sa snaží preniknúť do všetkých sfér spoločnosti,“ uvádzajú vo francúzskom denníku Le Figaro.

Na Sternovej životnom príbehu a postojoch sa odráža aj ideologická zaangažovanosť médií. Sternová ako feministka v nich bola veľmi populárna – až do doby, keď začala kritizovať transgender ideológiu. Médiá sa od nej úplne odvrátili.

„Považujem sa za väčšiu feministku, ako som bývala,“ hovorí Sternová. „Byť feministkou tiež znamená myslieť proti srsti. Cieľom nášho prístupu je práve vrátiť ženy do centra feminizmuChceme byť prítomné, aby sme im mohli dať odpovede, keď ľudia začnú spochybňovať túto ideológiu.”

Súd: Ide o experimentálne liečby

Iné si myslí Najvyšší súd Spojeného kráľovstva, ktorý zasadil vážnu ranu transrodovému šialenstvu a postavil sa za  morálnu príčetnosť.

V prelomovom rozhodnutí sudcovia v Spojenom kráľovstve odmietli, že deti mladšie ako 16 rokov môžu dať informovaný súhlas na užívanie blokátorov puberty, ktoré „potláčajú uvoľňovanie pohlavných hormónov v tele, vrátane testosterónu a estrogénu, počas puberty“.

Ako povedala Alison Holt pre BBC: „Sudcovia efektívne rozdelili problém na etapy. Dospeli k záveru, že u dieťaťa mladšieho ako 13 rokov je „veľmi nepravdepodobné“, že bude schopné poskytnúť informovaný súhlas, a vo veku 14 a 15 rokov je stále „pochybné“, že plne chápe dôsledky liečby. Dokonca aj pre 16 a 17-ročných rozsudok hovorí, že môže byť vhodné zapojiť do rozhodovania súdy.“

Pri vydávaní rozhodnutia súd poznamenal, že

blokátory puberty a skrížené pohlavné hormóny používané na liečbu jedincov trpiacich rodovou dysfóriou alebo túžiacich po „prechode“ pohlaví sú v skutočnosti experimentálne liečby, ktorých dlhodobé účinky sú stále veľmi neznáme.

Vedec, evolučný biológ a ateista: Sex je binárny (žena a muž!)

Richard Dawkins kritizuje transgender ideológiu ako „výrazne divnú“ a „zvláštnu deformáciu reality“.

Slávny ateista a evolučný biológ Richard Dawkins kritizoval transgender ideológiu a označil ju za „výrazne divnú“ a „zvláštne skreslenie reality“. Dawkins to povedal počas svojho podcastu „Poézia reality“, keď sa rozprával s hosťujúcou novinárkou Helen Joyce.

„Sex je naozaj binárny,“ vyhlásil Dawkins. “O tom niet pochýb. Ste buď muž alebo žena. A je to úplne jasné.”

“Môžete to urobiť na veľkosti gamét, môžete to urobiť na chromozómoch,” pokračoval. “Pre mňa ako pre biológa výrazne divné.” Ľudia môžu jednoducho vyhlásiť, že som žena, hoci mám penis. Helen, čo sa podľa teba skrýva za týmto zvláštnym skreslením reality?”

Joyce odpovedala, že keď začala prvýkrát písať o probléme, „rýchlo si uvedomila, že sa s tým nezaobchádza rovnako ako s čímkoľvek iným“.

Joyce pokračovala: „Ako len klásť veľmi jasné otázky ako: „Nemyslíš si, že ak dovolíme ľuďom, aby samy identifikovali svoje pohlavie, povedie to napríklad k zničeniu ženských športov alebo uvrhnutiu násilníkov do ženských väzníc?“ – Ľudia by sa obrátili toto späť na mňa a povedať: „Myslíš si, že trans ľudia sú predátori? Si bigotný.”

„To, o čom sme tu hovorili, bolo intenzívne lingvistické hnutie,“ pokračovala. „Neexistuje žiadny zmysel, v ktorom sa muž môže stať ženou, okrem lingvistického. Myslím, že môže podstúpiť operáciu. Väčšina trans ľudí nemá žiadne operácie. Neber žiadne lieky, ale to nezmení tvoje pohlavie.”

Dawkins opakovane kritizoval pokusy LGBT aktivistov obťažovať ľudí, aby akceptovali radikálne transrodové ideológie, a za svoje výroky prišiel o ocenenie.

Je to šikanovanie, povedal Dawkins, a videli sme spôsob, akým bola šikanovaná JK Rowlingová a Kathleen Stocková. Postavili sa proti tomu, ale je veľmi znepokojujúce, že tejto malej menšine ľudí sa podarilo zachytiť diskurz a skutočne hovoriť bludné nezmysly

Pápež František: Rodová ideológia je jedna z najnebezpečnejších kolonizácií – vymazáva ľudskosť

Hlava katolíckej cirkvi, pápež František, zasiahol „rodovú ideológiu“ tým, že ju označil za jednu z „najnebezpečnejších kolonizácií“.

V rozhovore pre argentínsky denník LA NACION zverejnenom pápež rozpútal diskusie na tému rodu.

“Prečo je to nebezpečné,” povedal pápež vatikánskej korešpondentke Elisabette Piqué, “pretože to stiera rozdiely a hodnotu mužov a žien.” Pápež František ďalej povedal, že

takzvaná ‘rodová ideológia’ presahuje sexuálnu oblasť a otázka pohlavia zrieďuje rozdiely a robí svet rovnakým, nudným a podobným. To je v rozpore s ľudským poslaním

V nadväznosti na to povedal: „[‚Genderová ideológia‘] odstraňuje rozdiely, a to vymazáva ľudskosť, bohatstvo ľudstva, osobné, kultúrne a sociálne, rôznorodosť a napätie medzi rozdielmi.

Progresívny trend: indoktrinácia detí a kriminalizácia kritikov

Ako vidíme, tri rôzne oblasti života a spoločnosti – justícia, veda, aj náboženstvo sa vzácne zhodli pri definícii a odmietnutí dogiem rodovej ideológie, ktorá má obrovské mediálne a spoločenské pokrytie a čoraz viac deformuje a ideologicky indoktrinuje nielen vzdelávací systém, ale ovplyvňuje aj politiku a legislatívu.

Len pripomeňme, že podľa našej Ústavy,  Článku I. sa Slovenská republika neriadi nijakou ideológiou. Nielen gender, ale aj ďalšie ideológie prenikajúce zo Západu si našli svojho vplyvného mocenského hostiteľa v bruselských európskych štruktúrach, cez ktoré sa táto nebezpečná experimentálna ideológia nielen šíri politickými postojmi, ale aj legislatívne pretláča.

Preto bude potrebné na Slovensku opäť vrátiť na pôvodné miesto nadradenosť slovenskej Ústavy nad legislatívne normy EÚ. Dôvod na návrat k národnej suverenite v kultúrnych a etických otázkach je pritom veľmi silný: naša historická a empirická skúsenosť s dvomi totalitnými ideológiami v 20. storočí, pričom marx-leninskej sme sa zbavili v roku 1989 a povedali v Prvom článku Ústavy SR už nikdy viac žiadna ideológia: ani multikulturalizmus, ani liberalizmus, ani neomarxizmus, ani gender – rodová ideológia.