Návšteva v domove sociálnych služieb Klas Vrbové

V rámci spoznávania zariadení mesta Vrbové sa dňa 7.12.2023 náš predseda odborného tímu pre obranu Ing. Miroslav Belanský, ako poslanec mestského zastupiteľstva spolu s krajskou predsedníčkou p. Radkou Žákovou zúčastnili návštevy v domove sociálnych služieb Klas Vrbové. Verejné poďakovanie patrí za milé a ústretové prijatie pani riaditeľke Mgr. Eve Juhásovej, taktiež za “vytvorenie obrazu” o činnosti v tomto zariadení “jesene života” aj našich spoluobčanov. Stále je čo zlepšovať aby sa klienti tohto zariadenia cítili čo najlepšie.Veľká vďaka patrí všetkým ostatným zamestnancom za vytváranie pocitu domova pre klientov.