Ciele globalistických sietí

Ciele globalistických sietí Spoločne občania Slovenska

Členovia skupiny Bilderberger  a patrí tam aj Ursula von der Leynová , Klaus Schwab  – ten je frotmannom WEF = platforma korporátnych vedcov a globálnych stratégov, založená finančnou elitou, ako je finančná dynastia  Rochildovcov a Rockefelerovcov.

WEF –  Svetové ekonomické fórum  (World Economic Forum, WEF) je nezisková organizácia  založená v Ženevě. WEF chce vybudovať  technokratickú  spoločnosť ( keď spoločnosť vedú  technici a vedci = technokracia).

Ursula von der Leyen sa zaviazala k takzvanému VEĽKÉMU  RESETU, ktorý WEF rýchlo presadzuje prostredníctvom kovidovej krízy.

Preto WEF vyhlásilo do roku 2030 nasledujúce ciele (= 12):

 • vytvorenie jednej svetovej vlády;
 • vytvorenie jednej celosvetovej kontrolovanej meny;
 • koniec akýchkoľvek národných suverenít;
 • koniec všetkého súkromného vlastníctva;
 • zrušenie súkromnej dopravy;
 • celosvetový systém sociálneho kreditu;
 • vyľudňovanie a kontrola populačného rastu;
 • digitálna identita každej ľudskej bytosti;
 • absolútna suverenita prostredníctvom cenzúry nezávislých médií;
 • vytvorenie novej ľudskej bytosti v spojení človeka a umelej inteligencie- takzvaný transhumanizmus;
 • zriadenie technokracie ( technokratickú spoločnosť vedú len technici a vedci );
 • green deal pre realizáciu centrálne plánovanej ekonomiky, ktorá je podobná štátnej kontrole všetkých oblastí ako za socializmu a zmena klímy k tomu slúži ako zámienka.

            Uvedené fakty sú len špičkou ľadovca. Je možné, že existujú ďalšie siete založené najbohatšími a najmocnejšími a sú úzko prepojení s kľúčovými postavami ako je Ursula von der Leyen, či Klau Schwab. Je potrebné, aby sa tieto organizácie a ich prepojenia dostali na verejnosť. Je to jediný spôsob, ako zobudiť medzi ľuďmi nové povedomie a zaraziť, či zabrániť realizácií fantázií niekoľko málo ľudí prahnúcich po neobmedzenej moci.

Pokiaľ si aj vy myslíte, že by uvedené súvislosti mali byť známe všetkým a že sa potrebujeme spoločne brániť, rozširujte tieto písomné dôkazy svojim známym cez sociálne siete a inak.

Musíme si uvedomiť nebezpečenstvo, ktoré prichádza aj od našich euro poslancov, ktorí sú úplatní, alebo nepozorní a nevykonávajú svoju prácu svedomito a za kráľovský plat podpíšu všetky zmeny doterajších zmlúv členských štátov s Európskou úniou. Nedovoľme im odovzdávať našu jurisdikciu do rúk ľudí prahnúcich po neobmedzenej moci nad nami! Dožadujme sa informácií a  kontroly práce poslancov, oni majú od nás naše hlasy a vykonávajú pre nás v Európskom parlamente zastupiteľskú demokraciu!