Daily Archives: 10. júla 2024

NEMÁME INÉ PROBLÉMY V ŠKOLSTVE AKO POVINNÚ MATURITU Z MATEMATIKY?

maturita z matematiky

Rozum mi zastáva nad tým, ako si predstavení školstva každým novým volebným obdobím formulujú „reformu“. Školstvo na Slovensku vo všetkých ukazovateľoch zlyháva, obsah vyučovania nezodpovedá 21. storočiu, hráme sa na inklúziu v preplnených triedach, čoraz viac predmetov sa vyučuje neodborne… A tu sa rieši používanie mobilov v školách, tretia hodina telesnej výchovy či povinná matematika…